درباره ما

انديشه الكترونيك با بيش از ٢٠سال سابقه كاري در زمينه تهيه و توزيع قطعات الكترونيك و گيرنده و ريموت هاي مختلف Sms کنترل و کلید های لمسی و هوشمند با ریموت >آرائه دهنده خدمات به
مشتريان گرامي ميباشد